DEPRESE, ÚZKOSTI ANEB PŘESTAŇTE HRÁT JEJICH HRU! ROZHODNUTÍ- 2.díl

V prvním díle článku o úzkostech a depresích jste našli definici pojmů (úzkosti, deprese, depresivní porucha atd.) a začali jsme se zabývat hlouběji tím, proč nelze aplikovat jeden druh léčby (podpůrných metod) na každého. Dále už víme, které aspekty definují prospěšný život. A jak významnou roli hraje naše mysl. V dnešním díle se posuneme dál. Zkusíme rozebrat příčiny (spouštěče) podobných stavů a dobrat se k cestě, která by je eliminovala.

Dva úhly pohledu aneb Proč někdo vidí sklenici polo plnou?

Proč, když objektivně víme, že se valná většina lidí ve světě nachází v horší situaci, vnímáme náš problém jako ten největší?

Proč nejsme schopni objektivně posoudit objem potíží a s chladnou hlavou je vyhodnotit a poté vyřešit?

Proč znovu a znovu necháme naše tělo obmotávat tenkou lepivou pavučinou a stahovat do kozelce?

&nbsp

PROTOŽE jsme se ocitli v kruhu, který definují tyto pojmy:

 • ABSENCE LÁSKY A ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ
 • STRACH, Z NĚHOŽ SE RODÍ STRES
 • NEZNALOST ZPRACOVÁNÍ EMOCÍ(tak, aby nám jejich nestabilita neubližovala)
 • NEPROSPĚŠNÉ ŽITÍ

Pojďme na tyto pojmy podívat trochu hlouběji.

 

1. SEBELÁSKA A ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ

Sebevědomí je dobrá znalost a úsudek o sobě samých. Právě sebeuvědomění je i dveřmi k sebevědomí. Důležité je opustit závislost na hodnocení druhých a obrátit se směrem k sobě. Budete li na hodnocení okolí závislí, dáváte mu do ruky zbraň těžkého kalibru. Poněvadž veškerá moc nad vašimi pocity (radost, vina, smutek, štěstí) je v rukou ostatních lidí.

Možná se nyní ptáte, kde vzniká nízké sebevědomí. Vzniká již v dětství. Pokud má dítě málo bezpodmínečné lásky, která je k psychickému vývoji naprosto stěžejní, dochází k nerovnováze v sebeuvědomování si sebe samého.

Pokud si musí dítě lásku zasloužit ( samé jedničky, utřít prach, výkon ve sportovním oddíle, určitý počet kilogramů na váze a mnoho dalších možností) nebo pokud je dokonce láska používána vyděračským způsobem (když budeš křičet nebudu tě mít ráda)vždy se to na něm podepíše. Ta druhá možnost má závažnost psychického týrání, poněvadž dítě si nese tento vzorec celý život a pokud nezačne s mentální prací, následky budou cítit v jeho životě stále.

Takže se na nás podepsali rodiče, širší rodina, učitelé, vychovatelé, trenéři a všichni dospělí, kteří se podobným způsobem chovali. Nemějme jim to za zlé, věřte, že někteří to dělali z neznalosti, někteří sami postrádali lásku a neuměli to jinak zpracovat.

Někteří byli dokonce přesvědeni o tom, že takový přístup je správný, poněvadž sami jiný neznali. Své nízké sebevědomí si zvyšovali podobným chováním na váš úkor, poněvadž sami v podobném modelu vyrůstali. Zavděčit se všem. Odpusťte jim, ať je možné se opět posunout o kus dál.

Nízké sebevědomí přináší řadu pocitů (nedocenění, hlubokou nespokojenost se sebou samým, pocit křivdy), nejhorší je ale nutkavý pocit se neustále s někým srovnávat.

Nyní se podíváme na Marslowovu pyramidu potřeb každého člověka:

Maslowova pyramida je posloupnost lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog v roce 1943. Podle této teorie má člověk pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší).

 1. Fyziologické potřeby
 2. Potřeba bezpečí a jistoty
 3. Potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti
 4. Potřeba úcy a uznání
 5. Potřeba seberealizace

Z pyramidy vyplývá, že bez uspokojení pocitů bezpečí, jistoty, lásky, přijetí a sounáležitosti nemůžeme dosáhnout pocitů, které jsou na pyramidě výše postavené (tj. úcta, uznání nebo seberealizace).

Lidově řečeno, vše se vším souvisí. Pokud v sobě člověk přiživuje pozůstatky z dětství, z nevydařených vztahů nebo z jiných traumatických zážitků zakonzervuje se na úrovni, která dovolí maximálně uspokojit fyziologické potřeby, ale nepustí vás už dál.

Lidé, kteří mají nízké sebevědomí (a tudíž i sebe – vědomí nebo sebeuvědomění) se ocitají v kolotoči. To, co zažívali oni, dělají nyní ostatním. A je úplně jedno, zda to pezentují navenek nebo pouze ve svých vlastních myšlenkách.

Pamatujme na to, že zrcadlíme. Svět kolem nás je naše nastavené zrcadlo. Tudíž většinou nám leží v žaludku lidé, kteří nám zrcadlí některou z našich negativních vlastností.

Pár příkladů:

Soused přijel novým autem. Nám proběhne hlavou myšlenka o tom, bůhví kde na něj vzal. Přičemž nosnou myšlenkou je tato: Mrzí mě, že jsem nedokázal to co on.

Vidíme slečnu v minisukni, která má silné nohy. V ruce drží kus pizzy. Nám proběhne hlavou myšlenka o tom, že by podobné věci neměla nosit a ani se tak cpát. Přičemž nosnou myšlenkou je tato: Také bych ráda jedla na co mám chuť, ale cítím se silná.

Ve chvíli, kdy neustále hodnotíme svět kolem, je nutné si uvědomit, že hodnocení okolí je hodnocením nás samotných. Nemá to s lidmi kolem vůbec nic společného a naše vědomí to vnímá. Každá taková myšlenka nebo ještě nevyslovená věta se vryje do našeho srdce. A kdo má neomezený přístup do hloubky srdce? Pouze vy.

Nyní si pojďme uvědomit jednu zásadní věc. To, jak se chováme, potažmo celá naše existence, je jen otázkou karmy – následků předchozích činů a událostí.

Toto téma naprosto dokonale vypráví film Atlas mraků. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti. Film doporučuji všem z vás, kteří se chtějí dozvědět o propojenosti našeho vědomého bytí víc nenásilnou (a přitom emočně extrémně silnou) formou. Podívejte se na ukázku, málokterý film má takovou sílu už v rychlém průřezu:

ATLAS MRAKŮ – OD DĚLOHY AŽ K HROBCE JSOU NAŠE ŽIVOTY PROPOJENY

Proč se ale o tomto vůbec zmiňuji. Položme si nyní otázku. Pokud to tak opravdu je a já si zrcadlím ve svém okolí moje nevyřešené záležitosti a vlastnosti, je logické, že to jde i opačně. Co zkusit začít žít život podle vlastních přestav zrcadlením toho, co si přeji? Pojďme zkusit do ostatních lidí zrcadlit to nejlepší a jejich odraz nechat poté působit na nás.

Základním pravidlem jsou tyto dvě rady (z budhistického učení):

Pomáhat ostatním.

Pokud to není možné, pak jim aspoň neubližovat.

Pokud si nyní pokládáte otázku, proč byste to měli dělat je odpověď poměrně jednoduchá. Každý z nás se chce vyhnout utrpení. Nikdo nestojí o to být fyzicky nebo psychicky týraný a trpět.

Jenže na tomto světě jsme v jakémsi nápravném zařízení. Každý z vás a každý kolem vás prožívá utrpení v nějaké formě. Některé je viditelné (ztráta blízké osoby, rozchod s partnerem, náhlá ztráta zaměstnání, existenční problémy), ale o spoustě utrpení u druhých nemáte ani tušení. Jedinou jistotou je, že každý z nás nějaké utrpení prožívá, prožíval nebo prožívat bude.

Ve chvíli kdy si tuto skutečnost uvědomíme je zřetelné, proč druhým za každé situace pomáhat a pokud to nejde, alespoň jim neubližovat. Zkuste si vždy připomenout, že i člověk, který vás něčím štve a vyvolává ve vás negativní pocity – něčím trpí.

Pokud budete žít podle těchto zásad, zlepšíte kvalitu svého života velmi rychle.

K sebevědomí a sebelásce je však potřeba pracovat se sebereflexí. A praktikováním těchto 9 pravidel, které popsal Dalajláma.

Co nejčastěji zkoumejte svoji motivaci – každé ráno si stanovte jednoduchou vyhlídku na svůj vlastní den a večer se zamyslete nad tím, co jste dělali během dne (stačí 5 minut). Uvědomujte si prožitky.

Uvědomte si, kolik trápení a utrpení je ve vašem vlastním životě.

Průběžně rozvíjejte reálnější pohled na svoje tělo a na části, ze kterých se skládá. Přemýšlejte o svojí fyzické podstatě. Tělo je obal.

Důkladně analyzujte svůj život. Zkoumejte ho.

Když zápasíte s těžkostmi, osvojte si pozitivní přístup (představte si, že překonáním těžké situace zabraňujete horším důsledkům karmy, které byste museli přežít v budoucnu).

Pravidelně vyhodnocujte možné záporné a kladné důsledky svých pocitů jako jsou touha, hněv, závist, žárlivost a nenávist.

Přezkoumejte příčiny svého utrpení a uvědomte si, že jeho příčinou je neznalost pravé podstaty lidí a věcí, která ústí v touhu, nenávist, hněv a žárlivost. Uvědomte si, že utrpení je možné odstranit vytlačením do reality.

Všimněte si svého lpění na jídle, oblečení a materiálních atributech. Začněte být spokojeni s přiměřeností.

Vypěstujte si silnou touhu vyhýbat se ubližování druhým, bez ohledu na to, jak se k vám chovají. Toto je nejpodstatnější část.

2. STRACH A Z NĚJ PRAMENÍCÍ STRES

Strach je hrozivý pojem a je třeba si uvědomit, že je to naprostý protipól lásky. Dokáže zbrzdit naší přirozenost, lidskost, láskyplnost a svobodné uvažování. Vytváří stres, napětí, omezování sebe i druhých a agresi.

Kromě toho tím jak podporuje růst stresu nás velmi rychlou zkratkou může doprovodit ke dveřím s nápisem SYNDROM VYHOŘENÍ.

Překonání strachu vyžaduje velké množství (zarputilé) energie. Vzorce, které v sobě máte několik let nejde smazat během sekundy, ale lze je oslabit do takové míry, že se nakonec rozplynou.

Když lidé musí čelit něčemu, co vyžaduje úsilí, mají většinou chuť se hned vzdát. Buďte odhodlaní a vytrvejte, i když je nyní nemožné strach hned překonat. Nepleťte si strach a osudem. Pokud se bojíte neúspěchu, možná si začnete říkat, že vám osud nepřeje uspět a dosáhnout toho, co jste vždy chtěli.

Pravdou ale je, že svoji budoucnost máte plně ve svých rukou. Vaše emoce tvoří myšlenky, vaše myšlenky směřují k činům. Mějte to neustále na paměti. Pokud změníte emoční naladění a myšlenkové pochody, tak změníte bez nadsázky celý svůj život.

Vy sami si vybíráte cestu, po které vykročíte. Ignorujte lidi ve svém okolí, kteří váš strach jen podporují a říkají vám, že na to nemáte, že se nikdy nezměníte a jste bez šance to změnit. Naopak do svého života otevřete dveře lidem, kteří si přejí, abyste se svých strachů zbavili a dosáhli svého plného potenciálu. Článek Co dělat, když zaútočí negace aneb Ty na to nemáš vám také hodně napoví.

Zkuste nový pohled na věc aneb Jak ze strachu vytěžit maximum?

Přesně to, z čeho máme strach, nás většinou zároveň zajímá. Proto se lidé dívají na hororové filmy, sledují býčí zápasy nebo skáčou padákem. Co kdybych vám řekla, že strach lze využít jako pozitivní energii?

Ve chvíli, kdy si v hlavě přepnete program na představu, že váš strach je obrovský zdroj energie, kterou můžete využít ve svůj prospěch se začnou dít jisté věci.

Už v dávných dobách se chlapci měnili v muže, když překonali z něčeho strach a získali tím další dílek sebevědomí. Hlavně ale uvědomění, že po zvládnutí nekomfortní situace se nakonec uvolnil adrenalin a cítili se lépe.

Stejně tak i vy můžete zapnout program, ve kterém budete mít jasnou definici toho, že překonáte li strach nebo obavu budete se cítit lépe.

Pamatujme na to, že strach je reakce na cokoliv v našem životě, co nemáme pod kontrolou. A emoční nestabilita je příčinou mnoha strachů, neadekvátních reakcí i stresových situací. Tahák aneb 4 rady jak se zbavit negací si můžete stáhnout zdarma. Doporučuji nosit při sobě.

3. NEZNALOST ZPRACOVÁNÍ EMOCÍ (ÚZKOSTI A JINÉ)

Úzkost je poměrně častý negativní duševní prožitek, který může být pociťován v různé míře. Od chronické nízké dávky obav nebo strachů až k ostré panické bolesti. Jestli se perete s úzkostmi dlouho, můžete nabýt představy, že se jich nelze zbavit. To je ale omyl. Jsou duševní i fyzické možnosti, jak omezit úzkost a léčit jí u jejího zdroje.

Vždy je nutné najít příčinu, která váš stav způsobuje. Je hlavní příčinou něco ve vašem okolí? Je zdrojem možný nepříjemný výsledek jednání nebo pracovního pohovoru? Je příčinou obava z něčeho konkrétního? Vždy se lze lépe vypořádat z něčím, co je pojmenované a u čeho víte konkrétní zárodek vašich obav.

V druhé fázi si ujasněte, zda je vaše trápení řešitelné. To znamená, zda jde o něco s čím se lze postupně vypořádat, o něco co pomůže vyřešit čas nebo zda jde o vaše negativní fantazijní představy.

Jak se zbavit úzkosti? Posilujte svoji sebedůvěru a posouvejte svoje sebe-uvědomování dopředu.

Připravte si svůj akční plán, který vám pomůže s jednotlivými kroky a nerezignujte, pokud se vám nebude dařit hned. Pamatujte, emoce vytvářejí myšlenky a z myšlenek jsou naše činy. Na to nezapomínejte.

Rozhodněte se, že váš stav mysli změníte. Používejte pozitivní afirmace. Napište si každou věc, která se vám podaří a přestaňte si v hlavě přemílat věci, které se vám nedaří.

Je ta sklenice poloprázdná nebo z poloviny plná?

Dva lidé vidí sklenici s jedním obsahem odlišně. A stejně tak můžete vy sami vidět z minuty na minutu vaše vnitřní vědomí odlišně.

Proč si neustále připouštět pocity, že je něco špatně, že mi je špatně, že se cítím špatně a tvořit z nich řetězy myšlenek, které vás omotají jako záď lodi?

Pokuste se hned korigovat a hlídat svoje pocity a pokud neuhlídáte úplně pocity, zaměřte se na svoje myšlenky.

Jako příklad nám poslouží řidič, který nadává kdykoliv před ním někdo prudce zabrzdí. Pokud už přijde pocit, že řidič auta před námi je XXXX, zareagujte na něj a začněte si tvořit pozitivní představy. Můžou vypadat třeba tak, že měl traumatickou zkušenost, neumí to nyní lépe a prociťujme vděk za to, že to nedopadlo hůř. V pokročilé fázi mu dokážete poslat od srdce přání prospěšného konání a lásky. Zkrátka ihned korigujte negativní náběh do vaší mysli.

Čím více se budete hlídat, tím více se vám pod kůži zaryjí prospěšné vzorce a tím více se vaše myšlenky odkloní od úzkostných negativních pocitů.

4. NEPROSPĚŠNÉ ŽITÍ

Neprospěšným způsobem bohužel v dnešní době žije velká část populace.

Touha a z toho vyplývající ulpívání na požitcích, na utkvělých názorech, na představách o sobě samém to je ten základní zdroj neprospěšného a zcela zbytečného utrpení v našem životě.

Když bude naše mysl plná chtění, nenávisti a zaslepenosti, život se stane strastiplným problémem. Zákon energií funguje a stejné následuje a přitahuje stejné.

Mějme na mysli, že vše vzniká a zaniká. Ulpívání na čemkoliv přináší do našeho života pouze rigiditu v názorech, mentální ztěžklost a setrvačnost, která nevede nikam.

Zkusme si uvědomit jednu jedinou věc, máme 5 smyslů. Můžeme nabýt přesvědčení, kolik toho obsáhnou. Zamysleme se ale nad tím kolik toho neobsáhnou. Nebo snad vidíte rychlost světla? Cítíte rádiové vlny? Kolik jevů se neustále děje a přitom je naše smysly neobsáhnou? Je jich nezměřitelné množství.

Do etického jednání patří termíny jako nezabíjet, nekrást, nelhat, neklamat lidi, nebýt sobecký, nepodvádět, dodržovat jistou střídmost ve smyslových požitcích a také pozitivní hodnoty jako respekt k sobě samotnému a k životu. Dále velkorysost, upřímnost, myslet na sebe i ostatní lidi stejným způsobem, kultivace mysli a rozvíjení sebe-uvědomování si.

Mnoho lidí žije v tom, že morální pružnost, která zahrnuje mazané podvádění, manipulující výklad pravdy, opovrhování neschopnějšími atd. Vede k úspěchu mnohem rychleji, než etické korektní chování.

Potom bychom neměli na mysli jednu a tu samou věc. Poněvadž pokud chceme dosáhnout pocitu vnitřního naplnění a štěstí nemá to co dělat ani s finančním ani se sociálním úspěchem.

Sami si odpovězte na otázku, kolik znáte bohatých a zároveň nešťastných, věčně nespokojených lidí.

Sami si odpovězte na otázku, zda 5000 přátel na sociální síti upokojí na chviličku pouze vaše ego nebo vám přináší trvalé pocity štěstí.

A ať budete jakkoliv skeptičtí, odpovězte si, prosím ještě na jednu otázku. Kdo bude na konci života šťastnější? Morálně uvažující člověk, který ostatním pomáhal nebo podvodník, který někoho okradl a žil chvíli z těchto peněz?

Pokud se přikloníme k základním principům, okleštíme strach, zkorigujeme stres a potřeba pomáhat (bez ulpívavé touhy dostat za to něco zpět) bude naší cestou nemůžeme se cítit hůř.

Tím bych druhou část povídání o tom, jak ze svého života dostat úzkosti, pocity zmaru, deprese a jim příslušící fyzické projevy ukončila.

V té následující zabrousíme ještě hlouběji do našeho vědomí a zkusíme transformovat to, co v ní zkostnatělým způsobem zůstává.

Pokud se vydáte na cestu změny sami budu vám držet palce a věřím, že to zvládnete. 

Pro ty z vás, kteří upřednostňují podporu a podanou ruku po celých 30 dní co základní transformace trvá je odkaz na můj program zde.

Pro rychlou pomoc prospěšné video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=uOnYfHjSwzA&t=1383s

AUTORKA

Bára je publicistka, mentorka, certifikovaý kouč a zakladatelka projektu DETOXIKUJ ŽIVOT. Je autorkou jedinečných online programů Moje akademie štěstíZákon přitažlivosti v praxi. Napsala e-Booky: Stop začni jinak, Sama s miminkem aneb Jak najít klíč k úsměvu, Detox těla nestačí, detoxikuj život, Porozchodník a pomáhá skrze online podpůrné programy zdarma  Zlikviduj strach a První pomoc po rozchodu mnoha lidem zbavit se strachu a zvednout se ze dna.

Komentáře
 1. Klára Hanoldova napsal:

  Líbí se mi tento článek deprese úzkosti a neb přestaňte hrát jejich hru

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů