Vytvářej vědomě svůj život aneb S čím vám pomůže kouč nebo mentor

Je to paradox. Žijeme v době, která nám skýtá rozhodně větší volnost a svobodu k sebevyjádření, než bylo zvykem ještě před pár lety. Přesto si mnoho z nás o šťastném a naplněném životě pouze tajně sní. Trápíme se, zaplavují nás pocity vlastního selhání a nedostatečnosti a nevíme kudy kam.

Potácíme se ve škále svých pocitů, které zaplavují naši mysl v závislosti na vnějších podmínkách a nejsme schopni najít vnitřní stabilitu, která by naše emoce nenechala pustošit naše rozpoložení.

Těch scénářů, které prožíváme a jenž nás ve skrytu duše děsí, jsou desítky. Tak snad jen pro představu několik z nich:

 • Chodíme do práce, posloucháme šéfa, snažíme se vyjít s výplatou a přecházet každodenní nepříjemné pocity při dialogu se svérázným kolegou, který z nás vycucává energii jako lis šťávu z pomeranče.
 • Máme malou živnost, řešíme neustále nějaké tahanice s konkurencí, na úřadech jsme doma víc, než na adrese, kterou máme v občanském průkazu a modlíme se, aby vyšel dobrý měsíc a poplatili jsme nutné výdaje.
 • Žijeme v partnerství, které plyne tak nějak samospádem a čas od času se přistihneme, že přemýšlíme o tom, jaké by to bylo se na protějšek zase těšit.
 • Nějaká konkrétní životní situace nás donutila sáhnout po půjčce, poplatit nutné výdaje a po pár měsících zjišťujeme, že na splátky nemáme a neprospěšný vlas s cílovou stanicí exekuce a stres se rozjíždí.
 • Přijdeme o někoho, kdo byl našemu srdci blízký a nejednou zažíváme velmi intenzivní pocity osamění.

Je až s podivem, kolik z nás se každý den zabývá neprospěšnými myšlenkami, které dokáží život velmi rychle poslat přesně tam, kam ho směrujeme – do neprospěšných končin.

Nacházíme se totiž v období, pro které je příznačná zásadní věc. Ve svém podvědomí si hýčkáme vzorce svých rodičů, prarodičů a ostatních osob, jejichž vliv na nás v dětství a dospívání byl markantní. A tak se podle jejich zažitých a nám předaných vzorců na nevědomé úrovni pěkně řídíme, ale tak nějak jsme nedomysleli, že my žijeme v naprosto odlišných životních podmínkách, než oni.

Proto se velmi často cítíme nejistě, máme strach vybočit se zajetých kolejí a snažíme se sami sebe logickými argumenty přesvědčit o tom, že by nám nic nemělo chybět.

PROČ ,,NÁVOD“ NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT OD NAŠICH PŘEDKŮ NEFUNGUJE?

Ano, ještě pár desítek let nazpátek stačilo k pocitu štěstí naplnit klišé, že máme solidní manželství, dobrou práci a co do úst. Ostatně v době, kdy svoboda zaváněla potížemi a mrak strachu se nad lidmi tak nějak vznášel stále, se většina lidí soustředila raději na to, co odklánělo jejich pozornost od negativních myšlenek.

Jenže nyní se nacházíme úplně v jiné době, situaci a též možnosti nelze porovnávat jako podle nějaké šablony, na kterou nemá čas vliv. Staré hodnoty, vzorce a šablony jsou přežité, nové se teprve pomalu vytvářejí a tak velmi obtížně hledáme svou cestu ke štěstí.

A tak naše vnitřní trápení roste.

 • Na jednu stranu se cítíme nešťastní, plní úzkosti, překonáváme obtížné životní situace a noříme se do stresu až po krk, přičemž aspirujeme na vstup do klubu s názvem syndrom vyhoření.
 • Na druhou stranu burcujeme v sobě sílu myšlenkami na to, že jiní se mají mnohem hůř a selhat před okolím by byla slabost hodná výsměchu. Tudíž sami sebe přesvědčíme o tom, že za naše myšlenky plné nespokojenosti a strachu je adekvátní mít pocity provinění.

JAK Z TOHO VEN?

Mnoho problémů a našich psychických stavů má dva původce. Strach a pocit viny. Buď si něco neustále vyčítáme a nebo se něčeho velmi často bojíme.

Snažíme se urputně ignorovat negativní a bolestné pocity, poněvadž se toužíme cítit jinak a čím víc na sebe tento tlak vyvíjíme, tím se cítíme samozřejmě hůř. Naše negativní pocity bychom si měli hýčkat. Poněvadž znamenají, že nám naše vnitřní a velmi citlivá navigace dává najevo, že jsme se odklonili od svého vyššího Já a něco je velmi špatně.

KOUČ 3

Ve chvíli, kdy dokážeme naše negativní pocity specifikovat, máme šanci si uvědomit, co nechceme. A z tohoto bodu se mnohem snadněji konkretizuje to, co v životě chceme. Ne to, co chtějí ostatní, rodiče, kamarádi, učitelé nebo zaměstnavatel, nýbrž to, co chceme my sami.

PROČ VYHLEDAT POMOC?

A s tím nám může pomoct kouč. Nebo mentor, váš průvodce osobním rozvojem. Někdy i psychoterapeut. Každý člověk je jiný, každý z nás je jinde na své životní dráze, řeší jiné potíže, je jinak odolný vůči vnějším faktorům a má v jiné kondici emoční tělo. Nelze to paušalizovat.

Lidé se dělí na dva tábory:

 • Jedni považují osobního kouče za znamení, že na sobě intenzivně pracují a tím patří k určité specifické sortě lidí.
 • Druzí považují vyhledání odborné pomoci za osobní selhání a před lidmi to tají.

DŮLEŽITOST SPECIFIKACE ZÁMĚRU

První setkání s koučem bývá obvykle zaměřené na definování cíle společného setkávání. Klíčovým bodem je ujasnit si, čeho chcete dosáhnout a jaký očekáváte výsledek. Častá se děje to, že klienti vlastně ani nevědí, kam chtějí dojít a co od života chtějí, a tak nějak očekávají, že jim to řekne kouč.

Proto považuji nalezení záměru za jednu z nejpodstatnějších věcí. Pokud se totiž se svým záměrem nedokážete ztotožnit a nejste o něm vnitřně přesvědčeni, nemá smysl se posouvat dál.

Lidé jsou často překvapeni, že nedostávají od svého kouče specifické rady. Kouč naslouchá, motivuje, povzbuzuje k tomu, aby každý člověk aktivně hledal to své řešení. Důležité je, že jste postaveni před fakt, že musíte převzít zodpovědnost za svůj život, poněvadž odpovědnost za to, co se vám děje, nesete vy.

Standardním přístupem jsou situace, kdy si musíte něčím projít a hledat svou vlastní cestu. Nemá smysl s koučováním přestat ve chvíli, kdy máte pocit, že se váš život ubírá někam, kde nechcete být. Právě naopak. Má smysl to přijmout a hledat z toho cestu ven.

Z mého úhlu pohledu je zarážející jedna zcela logická věc.

Staráme se aktivně o své tělo, o svůj vzhled, o vzdělávání se ve své profesi a o své fyziologické potřeby jako je spánek, strava nebo pitný režim. Ve všech aspektech se snažíme zlepšovat. Cvičíme, běháme, vzděláváme se, chodíme na procházky do hor, řešíme diety, správný pitný režim, kvalitu spánku nebo úpravu zevnějšku. To vše je nám přirozené.

 • Nemělo by být stejně tak přirozené koncentrovat se setrvale a pravidelně i na vnitřní osobní rozvoj?
 • Proč nám duševní hygiena nepřijde tak důležitá, jako třeba každodenní večerní sprcha, když její nedostatek zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života?
 • Proč máme obavy ponořit se do svého podvědomí a začít uklízet uzamčené šuplíky s nánosem prachu, které nás neprospěšně ovlivňují stále dokola?

Možná je právě nyní ten čas, kdy bychom se mohli zastavit a v rámci transformace, která probíhá, ať chceme nebo ne, přehodnotit svůj postoj k vlastnímu bytí a žití. Pokud naopak vnímáte, že máte ve svém životě stabilitu a hledáte další cestu uplatnění, můžete se koučem stát.

KOUČ 2

NEJDE O RŮZNORODOST MYŠLENEK A POCITŮ, ALE O JEJICH INTENZITU

Když bych měla napsat, co je příčinou našeho vnitřního nepokoje a neustálé nespokojenosti, jsou to myšlenky a z nich pramenící pocity. Je rozšířený názor, že každá negativní nebo jinak neprospěšná myšlenka škodí, ale není tomu tak.

Pouze skrze to, co nechceme, dokážeme velmi přímočaře přijít na to, co opravdu chceme a tak nám tato vnitřní kontrolka velmi účinně pomáhá v konkretizování osobního životního záměru.

Co podstatné je?

Určitě intenzita s jakou se do svých myšlenek a pocitů vnitřně pokládáme. To je to, co ovlivňuje naše energetické pole a to je většinou i důvod tzv. neprospěšných životních etap.

Lidově řečeno:

 • Myslíme na to špatné a na to, co nám nevyhovuje, místo abychom to dělali přesně naopak.
 • A když se potom logicky cítíme špatně, tak se v těchto pocitech utápíme a ani se nesnažíme se z nich vymanit, místo, abychom tyto pocity zastavili hned v zárodku.
 • A když už se je zastavit snažíme, tak většinou nevíme jak, což nás opět vrhne do kolotoče negativních prožitků.

To je zásadní shrnutí příčin našich (ne)nálad, trápení, psychických potíží a jiných destruktivních stavů. Ono to takto napsané vypadá velmi jednoduše řešitelné, ale bohužel nelze dát rovnítko za pochopení procesu a jeho užívání. Převádění teorie do praxe vždycky nějakou tu snahu obnáší.

POTŘEBUJETE KOUČE?

Takže pokud to shrneme, fakt, že myslíme na neprospěšné věci nám samozřejmě nesvědčí. Poněvadž podobný proces spustí negativní pocity a ty ovlivňují naše činy, to, co děláme.

 • Přesto nemusí být tyto myšlenky pouze a jenom negativní, pokud si z nich dokážeme poměrně rychle vybrat to dobré, tzn. díky nim přijdeme na to, co opravdu chcemesestavíme si cestu, jak z aktuálních patálií krok za krokem unikneme ven. Toto může člověk zvládnout sám nebo s pomocí online vedení formou kurzu nebo programu.
 • Pokud zvolíme druhou možnost, tzn. negativním myšlenkám zcela podlehneme, přestaneme hledat cestu, jak svou situaci změnit a místo zaměřování se na to, co chceme se zaměříme na to, co nám nejde, co se nedaří, co nás trápí a bolí, máme na zásadní problém zaděláno velmi rychle.
 • Ztratíme motivaci, pohroužíme se do stagnace, začne se ozývat strach v zesílené intenzitě a úzkost z následků na sebe nenechá dlouho čekat. V takovou chvíli je na místě vyhledat pomoc. Kouč, mentor nebo poradce vám pomůže nastartovat ozdravující proces, díky němuž najdete specifická řešení, která vyhovují právě vám. Kromě toho se začnete rozvíjet ve vámi zvolené oblasti, což může poměrně zásadně ovlivnit váš další život.

HLAVNÍ PŘÍNOSY KOUČE VE VAŠEM ŽIVOTĚ

Nejste na svůj problém sami

 • Když mluvíte o svých potížích s koučem, pocítíte úlevu. Sdílíte to, co vás dostalo do neprospěšné situace a zároveň hledáte cestu ven. Kromě toho dobrý kouč je schopný vás velmi účinně motivovat a podporovat v průběhu celého procesu.

Kouč má nad vaší situací nadhled a dívá se na problém objektivně

 • Je poměrně běžnou záležitostí, že je klient ponořený ve svých problémech až po krk a tudíž není schopný vidět žádné východisko ze své situace. Je zkrátka rád, že tak nějak přežívá v tom, co je.
 • Kouč dokáže situaci vidět s nadhledem a může nabízet možnosti řešení, na které klient není schopný přijít sám.

Překážkový běh s trenérem je vždy lepší, než bezprizorní běh o samotě

 • Když opominu nyní přínos kouče ve sportu jako takovém, stejně musím konstatovat, že každá životní situace je vlastně taková sportovní disciplína. Kouč je váš trenér a je úplně jedno, zda prožíváte životní krizi, nevíte jakou cestou se profesně ubírat nebo se potřebujete psychicky zocelit na nějaký větší sportovní výkon.
 • Kouč vám pomůže skrze vaše dílčí záměry dát dohromady i váš hlavní životní záměr, a společně naplánujete podrobně cestu, jak jednotlivých dílčích záměrů dosáhnout.
 • Kromě toho vás motivuje jednotlivými úkoly, které plníte ve svém vlastním zájmu, abyste se mohli rychle posouvat dál.
 • Kouč dává cílené a často i provokativní otázky, díky kterým klient získá nový pohled na to, co prožívá, též má prostor k hlubšímu zamyšlení, díky kterému najde mnoho jiných, tvořivých a kreativních možností.

Získáte mnoho vyfiltrovaných informací

 • Toto je poměrně důležitý bod, poněvadž dnešní doba nahrává mylné iluzi, že si člověk všechno dokáže najít na internetu sám. Možná najde, ale následná etapa třídění funkčních postupů od těch nefunkčních, cenných informací od těch zbytečných a vybírání procesů, které zafungují právě u vás, to už tak jednoduché není.
 • Kromě toho každý nemá čas několik měsíců brousit po internetu, několik měsíců něco zkoušet a poté zjistit, že to nesplnilo očekávání. Kouč vám ušetří spoustu času a předává vám informace, které jsou nejvhodnější právě nyní pro vás.

Každý člověk je jiný a individuální přístup je nutnost

 • Posun v osobním rozvoji je naprosto zásadní pro váš život a jde o velmi  individuální proces. Pro každého člověka je ideální úplně jiný přístup, jiná technika, jiný seminář, jiná informace, jiná časnost setkávání se. Nelze to paušalizovat.
 • Proto přednáška bude vždycky přednáškou, kde se dozvíte relevantní informace. A teprve na workshopu nebo při konzultaci můžete opravdu začít se svým životem něco dělat. Vše se v průběhu vašeho života mění a váš osobní mentor nebo kouč musí umět na tyto změny velmi pružně reagovat.

Možná nyní přemýšlíte, zda-li je tato cesta pro vás ta pravá. Pokud je váš život jako pračka, do které jste namačkali prádlo všech barev bez ladu a skladu, bude takový i výsledek takového ,,praní“. Pamatujte na to, že vždy jde vaše situace změnit, to, co k tomu potřebujete je vaše rozhodnutí.

Ať už se vydáte svou vlastní osobní cestou, zkusíte garantovaný online program, který má potenciál váš život změnit z pohodlí vašeho domova nebo zkusíte koučink se vším všudy, je to krok vpřed. A každý krok dopředu z neprospěšné situace vám pomůže se vymanit ze zrezlých okovů, které vás drží na jednom místě a tudíž nemůžete vidět dál, než za první roh

Pokud se osobním rozvojem dlouhodobě zabýváte a hledáte cestu, jak z vaší životní vášně udělat životní poslání, možná je odpovědí kvalitní kurz, který vám pomůže splnit váš sen o profesi snů.

Mám pro vás právě nyní na 14 dní jedinečnou nabídku, online kurz kouče + víkendová výuka s 25% slevou, zadáte-li k platbě do poznámky heslo BÁRA. Kromě toho i s touto nabídkou platí měsíční splátky! Chcete-li,  podívejte se sem.

Pokud pochybujete o tom, že můžete ze své role oběti vědomě vystoupit a začít vytvářet vše, co si přejete:

AUTORKA

Bára je publicistka, mentorka, certifikovaý kouč a zakladatelka projektu DETOXIKUJ ŽIVOT. Je autorkou jedinečných online programů Moje akademie štěstíZákon přitažlivosti v praxi. Napsala e-Booky: Stop začni jinak, Sama s miminkem aneb Jak najít klíč k úsměvu, Detox těla nestačí, detoxikuj život, Porozchodník a pomáhá skrze online podpůrné programy zdarma  Zlikviduj strach a První pomoc po rozchodu mnoha lidem zbavit se strachu a zvednout se ze dna.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů