DETOXIKUJ ŽIVOT - BARBORA ENGLISCHOVÁ

Cítíte k sobě bezpodmínečnou lásku? 

Láska sama k sobě je disciplína, kterou považuji jako nejdůležitější v duchovním rozvoji.

Když cítíte lásku sama k sobě, vzniká uvnitř našeho organismu kladná energie, jenž zaplavuje prostor kolem nás. Tato životní síla formuje situace, v nichž se vnitřní energetický náboj lásky k sobě samým realizuje prostřednictvím lidí a událostí, k prospěšnému životu nás samých i celého našeho okolí. Když lásku sama k sobě necítíme, vzniká uvnitř záporný energetický náboj, který do okolí trousí negativní vibrace. Realizuje cíle opačné – vytváří pro nás negativní situace, v nichž se uplatňuje naše neláska k sobě. Tyto situace jsou synonymem neprospěšného dění.

Sebeláska nebo sebepřijetí je základním stavebním kamenem na cestě k duchovnímu posunu. Bohužel je to zároveň pro mnohé jeden z nejtěžších transformačních procesů.

V čem spočívá moje pomoc?

 • Proč se nemám rád(a)?
  Najdeme prapůvod tohoto pocitu a přesvědčení. Pojmenujeme ho a společně ho začneme eliminovat.
 • Sebeobviňování
  Najdeme všechny pocity vedoucí k vaší nesebelásce.
 • Transformace
  Vysvětlíme si, v čem tato zkušenost pomohla právě Vám.
 • Vize
  Váš náhled na příští dny, týdny a měsíce. Pozitivní přijetí sebe sama a vykročení správným směrem.
 • Rovnováha
  Emoční rovnováha je důležitým klíček pro Vaše pocity a uchopení celého prožitku. Vyrovnáme energie a tento stav ukotvíme ve Vaší mysli.

Prosím, přečtěte si ještě moje povídání na téma Začni se milovat aneb Pro každou z vás

Ráda Vám předám moji zkušenost a vezmu Vás na cestu poznání, která ve Vás zanechá utříděné myšlenky, pocity a otevře nový vhled do této zkušenosti.

Osobní setkání i skype konzultace dohodou.