[FEJETON] Teplický sitcom aneb Shromáždění delegátů družstva SBD MÍR v roce 2018?

Znáte ten pocit, když nevíte zda se máte smát nebo brečet? Kdy absurdita celé situace a neuvěřitelnost toho, co se děje vám dává maximálně naději na uvolňující smích po (ne) vydařeném sitcomu?

Též by můj osobní prožitek možná oslovil fanoušky sci-fi nebo milovníky politických retro debat.

Člověk by řekl, že v tomto století v demokratické společnosti, by měly platit určité standardy. Důraz kladu na slovo měly. I když mě s odstupem několika týdnů po jisté události úplně do smíchu není, pevně věřím, že třeba vás nezúčastněné pobavím.

Můj dědeček říkával: ,, Co nelze řešit hned, neřeš. Stačí nadhled a trpělivost. Čas potom ukáže zbytek.“

Již nějakou dobu jsem delegátem objektu, který patří do majetku SBD MÍR v Teplicích. Žila jsem v iluzi, že se ocitnu ve společnosti lidí, kteří vědí co tato funkce obnáší a jaká mají práva a povinnosti. Jaké bylo moje rozčarování, když mi došlo, že jsem se nemohla více mýlit.

Nejprve jsem  (s údivem) zjistila, že v mysli mnohých občanů (to bych pochopila), ale i u mnohých delegátů (to už méně) panuje představa, že delegát rovná se domovník.

Zřejmě zapomenutá vlaštovka z doby před revolucí, kdy paní Vomáčková šmejdila hadrem po schodech vedoucích do domu a pan Vomáčka s povzdechem na chatrných štaflích měnil žárovky?

SBD MÍR Teplice má zřejmě minimálně jeden unikát v naší republice. Počet delegátů, který se blíží k číslu 200. Na první pohled pěkné číslo, na ten druhý musí logicky uvažujícímu člověku dojít zásadní fakta. Dvě stovky lidí to je totiž poměrně slušný dav.

 • Vzájemně si předat názor na určitou věc je někdy problém i mezi pěti lidmi v jedné firmě. Plodná konfrontace a diskuze v tomto horentním počtu je veskrze nemožná. Ostatně většinu zúčastněných delegátů ani neznáte.  A to je ve chvíli, kdy je shromáždění delegátů nejvyšším orgánem družstva podle mého názoru velmi znepokojující realitou (Zvlášť, když nemáte k dispozici ani komplexní seznam jednotlivých delegátů, kolegů, s nějakými kontaktními údaji).
 • Druhou, neméně důležitou věcí je velmi pestré složení lidí, kteří tuto funkci zastávají. Každý máme jiné vzdělání, jinou zkušenost, odlišný přehled, jiný věk a za sebou jinou životní historii. A byť je možné namítnout, že to tak bývá, je nutné si uvědomit, že v tomto případě je prakticky nemožné takové obrovské a pestré spektrum lidí nějakým souvislým a stejným způsobem vzdělávat. Každý z nás je individualita a každý z těchto lidí potřebuje trochu jiný přístup. To je standardní věc.

To v čem může vynikat senior (zkušenost) už nemusí být silná stránka studenta. A to, co je pro studenta hračka (aktivní pochopení činnosti na PC) může seniorova unavovat a být pro něj zcela nepochopitelnou činností, o kterou v jeho věku nemusí mít zájem. Neházím lidi do jednoho pytle, ale zkrátka většinou to tak je.

Ostatně, když přestoupí pedagog před zaplněnou třídu (tělocvičnu),  kde bude mít deset hyperaktivních batolat, třicet dětí školkového věku, dvacet adolescentů a čtyřicet dětí z prvního stupně, myslíte, že jim všem předá informace stejným způsobem? Že je v jeho silách vůbec zajistit to, aby ho všichni vnímali a chápali co po nich chce?

Když se blížilo shromáždění delegátů v prosinci, byla jsem poměrně zvědavá. Znáte to. Něco se doslechnete, něco předpokládáte a v něčem tápete.

Zajímalo mě, jak se povede udržet pozornost tolika různorodých lidí (nepovede), jak lze korigovat jejich projevy slušným způsobem (nikdo se o to nesnažil) a též (to považuji za velmi důležité), kolik z nich se bude zajímat o obsah programu a nepřijde pouze do počtu (těžko odhadnout).

Do domu kultury v Teplicích jsem dorazila včas. Chodby kulturního domu byly zaplněné lidmi, kteří postávali v hloučcích a diskutovali. Odebrala jsem se se známou, kterou jsem potkala na místě, do hlavního sálu. Už mezi dveřmi jsem nestačila zírat (dokonce jsem na chvíli zapochybovala, zda bych se neměla jít domů převléknout do retro oblečení z 80. let).

Po levé straně byla vyvýšená tribuna. Uprostřed, před panem předsedou byl mikrofon. Ostatní členové představenstva seděli, koukali do stolu a někteří již před zahájením žvýkali obloženou bagetu. Přišlo mi to krajně nevhodné (to je pouze můj subjektivní názor).

Upřímně výběr občerstvení považuji za nešťastný. Kdo zvládne jíst při jednání s grácií bagetu velikosti cukety? Mimochodem, sama v mé profesní kariéře nepamatuji, že by poradu, kde půjde o důležitou věci, zahajoval pan ředitel firmy s bagetou u ruky. V rohu byl řečnický pultík.

Pod řečnickou tribunou byl dole stůl pro kontrolní komisi. Vpravo na ploše sálu byly (bokem k tribuně) rozestavěné stoly, připomínající blížící se svatební hostinu. Chyběla jen hudba, ale tu dokonale nahradil hlahol mnoha desítek lidí.

Pravda, můj dojem ze začátku jistě umocňovala i atmosféra sálu, který zmiňovanou éru pamatuje, ale v průběhu večera jsem se přesvědčila o tom, že to je to nejnepodstatnější.

V mém životě jsem již jednala s mnoha lidmi, ať už jako zaměstnaná státní úřednice, vedoucí cestovní kanceláře, zakladatelka mého projektu nebo manažerka v nadnárodní firmě. A tak by jeden řekl, že ho nemůže nic moc vykolejit. 

Jaká chyba, pustit ke slovu (byť jen v myšlenkách a na okamžik) ego!

Již na začátku jsem v sále vnímala (někde lépe, jinde hůře skrytou) nevraživost některých delegátů vůči těm ostatním. O problémech, které SBD MÍR Teplice provázejí poslední roky, se tak nějak veřejně ví, ale je úplně něco jiného vnímat tuto řevnivost na vlastní kůži.

Pan předseda zahájil shromáždění. Prvních pár minut proběhlo relativně v klidu. Jenže zdání klame.

Potom začalo shromáždění zcela v předrevolučním trendu komunistických sjezdů. Hlasování o tom, zda budeme názor ventilovat skrze hlasovací zařízení dopadlo naštěstí dobře.

To je pokrok. 4. prosince 2018 delegáti SBD MÍR nezvedají ruce a neukazují podpaží.

To je v tomto století jistě událost (upřímně zprvu jsem nevěřila, že se v dnešní době ještě někde hlasuje zvedáním ruky a úplně neuvěřitelné mi přišlo, že ještě nedávno skoro 200 lidí čekalo s rukou nad hlavo, až se hlasy sečtou).

Bohužel hned další hlasování představovalo obrovský problém a zdrželo program o půl hodiny.

Šlo o to, že padl návrh na tajné hlasování. Takový návrh má ve chvíli, kdy jsou někteří delegáti zároveň zaměstnanci družstva své opodstatnění.

 • Vystoupilo několik delegátů s logickými argumenty, proč hlasovat tajně. Přesto měli smůlu.
 • Pan předseda pravil, že jsme ho jako předsedu zvolili a tak bude rozhodovat on. Načež hlasování o možnosti hlasování tajném nepovolil. V tuto chvíli se již v sále zvedala velmi hlučná vlna nevole.
 • Tato situace působila značně absurdně. Desítky lidí se domáhali práva hlasovat. Někteří šli k mikrofonu, někteří pokřikovali v sále. Z mého pohledu to byla první nepřijatelná situace z pohledu dnešního demokratického systému.
 • Ve stanovách je jasně napsané, že hlasování o možnosti tajného hlasování je pan předseda povinen umožnit. No, nestalo se tomu tak. Trochu jako na Kubě, honilo se mi hlavou. Absurdita mé myšlenky mi došlo až po chvíli.

Přesně v tuto chvíli představenstvo vytáhlo majstrštyk večera. Vystoupil pan Ing. Kubů. Teď na chvíli odbočím.

Když mi děda vyprávěl o komunistických sjezdech a jaké to je zvěrstvo, bylo mi 13 let. Měl  vždy poměrně silnou averzi k podobnému programu a k manipulaci s davem vůbec.

Tudíž ve chvíli, kdy pan Ing. Kubů spustil, jsem se ocitla v novodobém hororu. A asi nejen já, poněvadž se mnoho delegátů zvedlo a opustilo sál se slovy, že toto nejde vydržet. Když sál opustil, se zhnuseným výrazem, i můj bývalý pan učitel, pochopila jsem, že bude hůř.

To, že dostal tento pán slovo beru. Každý by měl právo promluvit k věci. To, že mu pan předseda, slovo hodinu nesebral, již pochopit nelze. Když opominu délku (umíte si představit, že by každý ze zúčastněných chtěl hodinu mluvit?) , nemůžu opominout obsah.

V projevu, který by směle konkuroval totalitním politickým špičkám, stihl zmiňovaný řečník urazit kde koho. Padala jednotlivá jména (lidí, kteří mají zájem na transparentnosti hospodaření družstva) a nebylo jich málo. Otevřeně, pourážel kde koho, i ty, co v sále ten podvečer neseděli.

Když začal o ,,němečkovcích“ (rozumějte, lidé, kteří sdílí názor jako pan Miroslav Němeček), pokračoval tezí, že se člověk musí bát přeříznutí brzdových hadiček a též prohlásil, že krysy (rozumějte delegáti, kteří se o transparentnost hospodaření snaží) vylézají z děr.

Dokonce polemizoval o tom, že delegáti, kteří sdělují na shromáždění svůj vlastní názor (nerezonující s názorem představenstva) jsou uplaceni. To byl z mého pohledu vrchol (čeho nechám na vás).

Je absurdní uměle šířená myšlenka, že lidem, kteří nesouzní s neprůhlednými kroky aktuálního vedení družstva, jde o převod bytů do osobního vlastnictví.

V první řadě by tento krok museli tito lidé navrhnout jako bod programu shromáždění delegátů, potom by jej muselo schválit shromáždění delegátů schválit a v řadě třetí by museli souhlasit a žádat písemně samotní družstevníci.

Proto se obávám, že umělé šíření této myšlenkové teze má za úkol pouze šířit strach a tyranizovat delegáty skrze něj a určitou nevědomost.

V tuto chvíli už jsem uvažovala o příčetnosti tohoto pána a přemýšlela o tom jak je možné, že mu pan předseda nevezme slovo. Jsou určité meze, které by slušný člověk zkrátka překročit neměl.

Hodinový projev třetinu delegátu otrávil, někteří opustili sál, jiní skoro pospávali. Bylo nereálné podobný projev vyslechnout do konce.

Jsem si jistá, že v případě zveřejnění tohoto projevu na některé z komerčních TV (pokud by šlo o retro vtipný zábavný pořad) by se laťka sledovanosti zvedla na maximum.

Po 40 minutách už hlaholil celý sál a situace byla neudržitelná. Pan předseda s bradou v dlani, opřený o loket sledoval projev se zaujetím. Když už se ozývalo víc a víc hlasů a nešlo to přehlížet, byl pan inženýr dotázán, na jak to má ještě dlouho.

Dle jeho odpovědi to vypadalo, že tryzna bude pokračovat další obdobnou dobu. To už ale delegáti odmítali vydržet. Někteří odešli domů, někteří postávali pod vyvýšenou tribunou a snažili se pana předsedu přesvědčit o tom, že by měl projev ukončit.

Po dalších dohadech, zhruba po hodině, byl tento verbální výlev ukončený. Ve chvíli, kdy se chtěli pourážení delegáti vyjádřit k řečenému nám pan předseda sdělil, že od této chvíle má každý delegát na svůj projev 3 minuty a bude se to stopovat.

Je poměrně zvláštní, když člověk, od kterého by každý čekal empatii a přívětivost ke shromáždění, bez kterého by ve své funkci nebyl, zasahuje do průběhu naprosto nevhodným způsobem.

Způsobem, který popírá veškerá morální a společenská pravidla. 

V tuto chvíli jsem měla reálný pocit, že jsem na nějaké jiné planetě. Když jsem nabyla pocitu, že situace nemůže snad být horší to teprve začalo.

Poněvadž na řadě bylo hlasování o zprávě kontrolní komise, kde jedním z bodů bylo i konstatování zda vůbec existuje pracovní komise, která byla převolena na shromáždění delegátů 12.6.2018.

Tato komise se mimo jiné měla zabývat rozdělením zisků do jednotlivých objektůdohledem nad hospodařením ve středisku ostatního hospodaření, což znamená podnikání s nebytovými prostory, které družstvo vlastní (např. komerční prostory, billboardy, pronájem střech nebo obchody na burze).

Tato komise má neuvěřitelnou, až absurdní historii.

 • 1.června 2017 byla na shromáždění delegátů ustanovena a delegáty odhlasována.
 • Po několika prázdninových průtazích se poprvé v říjnu 2017 sešla.
 • Do února 2018 se její členové včetně pana předsedy SBD MÍR scházeli pravidelně. Po obstrukcích došlo k přerozdělení alespoň 10 milionů korun českých do objektů.
 • V červnu 2018 byli převoleni členové komise.
 • Poté se členové komise opět pravidelně scházeli. Bohužel, podklady, které si vyžádali členové komise od představenstva družstva neobdrželi.
 • Při (zatím) posledním setkání se členové komise dozvěděli od člena pracovní komise a zároveň předsedy družstva SBD MÍR, že tato komise neexistuje.
 • Vzhledem k tomu, že komisi může zrušit pouze shromáždění delegátů (to bylo nemožné, poněvadž žádné svolané nebylo) nebo soud, dostal pan předseda otázku, zda někdo podal žalobu. Pokud ano, tak kdo.

Odpověď? Žádná. Paradox?

Ne, teprve začátek této šarády, poněvadž:

 • Žalobu podala Mgr. Dáša Doležalová, předsedkyně kontrolní komise dne 20.7.2018, která byla přítomna 18.7.2018 na prvním jednání pracovní komise, kde ke komisi nevyslovila na dotaz žádných připomínek.
 • Ani následně půl roku po podání žaloby členům komise nikdo nesdělil, že tato byla podána, ve zprávě kontrolní komise což byla příloha k SD 4.12.2018 nebyla žádná zmínka o žalobě. Dozvěděli jsme se tuto skutečnost o podané žalobě až na shromáždění delegátů dne 4.12.2018, kde tato informace byla sdělena jednou krátkou větou.
 • Pro urychlení paní Mgr. Doležalová s žalobou podala i tzv. předběžné opatření, aby bylo urychleně rozhodnuto o zákazu činnosti naší komise. To bylo však soudem zamítnuto a i přes to, že se paní Mgr. Doležalová odvolala, předběžné opatření vydáno nebylo. Paní Mgr. Doležalová musí vydávat nemalé částky (poplatky soudu, platba za zastoupení právníkem atd.) a jistě jí na zrušení komise musí velmi záležet.
 • Členové komise se ptali zda byla podána žaloba na usnesení shromáždění delegátů a na toto jim ani v říjnu 2018 nebylo odpovězeno.
 • Není možné, aby členy nejvyššího orgánu o takto závažných skutečnostech nikdo z představenstva ani z kontrolní komise neinformoval a to v řádech měsíců (6 měsíců).
 • Zde je vidět očividná snaha zlikvidovat komisi, resp. zamezit její činnosti za každou cenu? Proč?

Na shromáždění delegátů paní Mgr. Doležalová dorazila zhruba s 90 minutovým zpožděním (prý uvízla v zácpě po cestě). Zatím jiný člen této komise za paní předsedkyni přečetl zprávu kontrolní komise, kde vůbec poprvé někdo zmínil informaci o podané žalobě.

Bohužel už jsme se nedozvěděli, kdo žalobu podal, což je poměrně absurdní v případě, že ji podala samotná paní předsedkyně kontrolní komise.

Na shromáždění delegátů z mého pohledu neprobíhalo standardně, myšleno v mezích slušného chování, vůbec nic. Vulgarity létaly vzduchem, delegáti se častovali nadávkami a nikdo to neřešil. Ráda bych napsala něco ve smyslu, že pevně věřím, že šlo o výjimku, ale obávám se, že to je spíš tradiční standard.

„Co nemůže vyléčit rozum, často vyléčí čas.“ Seneca

PS: Ve chvíli, kdy se neuvěřitelné stává pomalu standardem a šíření pravdivých informací nás cejchuje, je nutné si vybrat. Poněvadž morální kredit máme pouze jeden.

Od pana řečníka jsem si vzala příklad. A určité věci uložila tam, kde budou, než se tato situace vyřeší. Hanobit něčí jméno je dnes velmi jednoduché, ostatně stačí po roce vydat družstevní plátek. Otázkou je, co si necháme ještě líbit?

AUTORKA

Bára je publicistka, mentorka, certifikovaý kouč a zakladatelka projektu DETOXIKUJ ŽIVOT. Je autorkou jedinečných online programů Moje akademie štěstíZákon přitažlivosti v praxi. Napsala e-Booky: Stop začni jinak, Sama s miminkem aneb Jak najít klíč k úsměvu, Detox těla nestačí, detoxikuj život, Porozchodník a pomáhá skrze online podpůrné programy zdarma  Zlikviduj strach a První pomoc po rozchodu mnoha lidem zbavit se strachu a zvednout se ze dna.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • e-Kniha POROZCHODNÍK

  Tvůj vztah skončil a nevíš jak dál?

   

   

 • e-Kniha SAMA S MIMINKEM ANEB JAK NAJÍT KLÍČ K ÚSMĚVU

  Jsi těhotná nebo jsi porodila miminko a nemáš partnera?

 • program STOP – ZAČNI JINAK

  Tvůj život se nevyvíjí tak jak chceš?

  TRANSFORMACE STOP -ZAČNI JINAK

 • NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY
 • MEDITACE ZDARMA

  Máš nějaké trápení?
   

   

 • CO VÁS ZAJÍMÁ?
 • UVIDÍME SE NA FACEBOOKU
 • INSTAGRAM
 • SLEDUJTE NA YOUTUBE
 • TAHÁK PROTI NEGACÍM

  Pokud cítíte, že Vám okolí bere energii, a nevíte jak se bránit, mám pro vás tahák do kapsy zdarma
   

 • E-book DETOX TĚLA NESTAČÍ

  Zde najdete základní rozlišení a pojmy, jenž vám objasní rozdíl mezi detoxem fyzické schránky a komplexní očistou vašeho já.